Οινοποιείο
Τ.Θ. 137
Μηνιές
28100 Κεφαλονιά

Τηλέφωνο Οινοποιείου: 26710 41618

Email Οινοποιείου: info@gentilini.gr

Τηλέφωνο Επισκέψιμου: 6988 633 929

Email Επισκέψιμου: visit@gentilini.gr

Οινοποιείο
Τ.Θ. 137
Μηνιές
28100 Κεφαλονιά

Τηλέφωνο Οινοποιείου: 26710 41618

Email Οινοποιείου: info@gentilini.gr

Τηλέφωνο Επισκέψιμου: 6988 633 929

Email Επισκέψιμου: visit@gentilini.gr

Fill out the following form…

WORLDWIDE DISTRIBUTION

ΕΛΛΑΔΑ
Απευθείας από το οινοποίειο.
Σε επιλεγμένες κάβες και καλά εστιατόρια.

UNITED STATES
ATHENEE IMPORTERS
info@atheneeimporters.com
www.atheneeimporters.com

FRANCE
LA TABLE DE LA MEDITERRANEE
info@mavrommatis.fr
www.mavrommatis.com

SWITZERLAND
KANTOS GmbH
info@kantos.ch
www.kantos.ch

GERMANY – BERLIN
WEINHANDLUNG CAVA
cava@symposio.com
www.cava-griechischerwein.de

GERMANY – HANNOVER
MIKROULIS GMBH
info@mikroulis.de
www.mikroulis.de

GERMANY – MUNICH
MEDITERRAN GMBH
info@mediterran-wine-food.de
www.mediterran-wine-food.de

JAPAN
NOSTIMIA CO LTD
info@nostimia.com
www.nostimia.com

BELGIUM
info@canette.be
www.canette.be

AUSTRALIA – Sydney
miloway@bigpond.com
www.milowaywines.com.au

AUSTRALIA – Melbourne
Krasaki Imports
hello@krasaki.com.au

UNITED KINGDOM
ECLECTIC WINES
eclecticwines@aol.com
www.eclecticwines.co.uk