Επικοινωνία

Οινοποιείο
Τ.Θ. 137
Μηνιές
28100 Κεφαλονιά

Τηλέφωνο Οινοποιείου: 26710 41618

Email Οινοποιείου: info@gentilini.gr

Τηλέφωνο Επισκέψιμου: 6988 633 929

Email Επισκέψιμου: visit@gentilini.gr

Οινοποιείο
Τ.Θ. 137
Μηνιές
28100 Κεφαλονιά

Τηλέφωνο Οινοποιείου: 26710 41618

Email Οινοποιείου: info@gentilini.gr

Τηλέφωνο Επισκέψιμου: 6988 633 929

Email Επισκέψιμου: visit@gentilini.gr

Fill out the following form…

WORLDWIDE DISTRIBUTION

GREECE
Directly from the winery.
Through our e-shop on this site.
At good wine shops and restaurants
around the country.

UNITED STATES
ATHENEE IMPORTERS
info@atheneeimporters.com
www.atheneeimporters.com

FRANCE
LA TABLE DE LA MEDITERRANEE
info@mavrommatis.fr
www.mavrommatis.com

GERMANY
WEINHANDLUNG CAVA
cava@symposio.com
www.symposio.com

JAPAN
NOSTIMIA CO LTD
info@nostimia.com
www.nostimia.com

AUSTRIA
PSAROPOULOS E.U.
office@psaropoulos.at
www.psaropoulos.at

THE NETHERLANDS
TSANTOS IMPORT EXPORT B.V.
info@tsantos.nl
www.tsantos.nl

BELGIUM
info@canette.be
www.canette.be

AUSTRALIA
miloway@bigpond.com
www.milowaywines.com.au